Kittenbot HK Sharing Hub
Ask or search…
K

KittenBot JacDac新手套件A

Kittenbot作為微軟在Jacdac硬件上的合作夥伴,已推出市場上第一套支援Jacdac的硬件套件,套件已經包含合Micro:bit V2使用的Jacdapter和各類Jacdac模組,讓玩家們快速和輕易地開始Jacdac在MakeCode上的編程。

套件內容

 1. 1.
  Jacdapter *1
 2. 2.
  Jacdac按鍵模組 *2
 3. 3.
  Jacdac旋鈕鍵 *1
 4. 4.
  Jacdac滑動電位器 *1
 5. 5.
  Jacdac光敏感應器 *1
 6. 6.
  Jacdac磁力感應器 *1
 7. 7.
  Jacdac RGB燈圈 *1
 8. 8.
  Jacdac分線器 *1
 9. 9.
  Jacdac連接線 *5
Last modified 5mo ago